Kuhhaxe geschmort ca. 1,2-1,7 kg TK

Beschreibung

Artikelnummer 18392